Mitä jäsenmaksullasi tehdään?

Standard

IMG_1230

Talousministeri Evgenija Lozova

TLKS kerää vuosittain noin 28 000€ jäsenmaksuja – sinullekin maksua kertyy 30€/vuosi. Aika paljon rahaa. Mitä jäsenmaksulla saa? Ja mitä kandiseuran taloudessa tapahtuu noin muuten?

Jäsenmaksusta

Jokainen Turussa lääketiedettä opiskeleva on oman vuosikurssinsa jäsen, ja isäntä anoo opintojen alussa koko kurssille TLKS:n jäsenyyden. Vuosittaisen kurssimaksun yhteydessä kurssi tilittää yhdessä jäsenmaksuosuuden kandiseuralle. Näin kandiseuran jäsenyys on tiedekunnassamme lähes automaattinen ilo.

Noin kolmasosa maksamastasi jäsenmaksusta menee Tivoliklubin jäsenyyteen. Tivoliklubin tarra opiskelijakortissa antaa sitten mahdollisuuden osallistua kaikkeen Tivolilla järjestettävään toimintaan, kuten klubi-iltoihin, kurssibileisiin, sitseihin, speksaamiseen, kaijatoimintaan… siis vaikka mihin.

Tivoliklubin jäsenyydestä perittävällä maksulla katetaan rakkaan kerhohuoneistomme ylläpitokustannuksia. Joskus saattaa unohtua, että huoneiston omistaminen Uudenmaankadulla ei ole ihan ilmaista. Tivolihan on vuonna 2011 remontoitu nykyiseen loistoonsa, ja remonttia varten otetun lainan takaisinmaksu jatkuu edelleen. Kun tähän lisätään yhtiövastike sekä sähkö- ja vesimaksu, Tivolin kustannukset nousevat kuukaisittain noin 2000 euroon. Lisäksi tilan vuokraamisen mahdollistamiseksi ja yleisen viihtyvyyden vuoksi Tivolin siistiä yleisilmettä täytyy ylläpitää jatkuvasti pienillä korjauksilla ja tarvehankinnoilla.

Tivolin tarjoaman viihdykkeen lisäksi TLKS:n jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua toimikuntien ja harrastekerhojen toimintaan. Erilaisia tapahtumia, bileitä, juhlia ja vapaa-ajan toimintaa onkin ympäri vuoden, kiitos aktiivisten toimikuntiemme. Seuran jäsenillä on myös hyvät mahdollisuudet vaikuttaa opintojensa kehittymiseen opinto- ja ammattiasiaintoimikunnan kautta – tiedekunnassamme oikeasti kuunnellaan opiskelijan ääntä. Seuran tiedotuslehti Booster tarjoaa säännöllisesti juoruja ja tietoa sekä mahdollisuuden julkaista omia kirjoituksia.

Jäsenpalvelua niin ikään tarjoaa Medisiinalla sijaitsevaa TLKS:n toimisto. Toimistonhoitajana toimii Tanja Koski, jolla on hämmästyttävän paljon tietoa seuramme toiminnasta ja käytännön taloudenhoidosta. Hän onkin korvaamaton apu toiminnan hallinnossa ja seuralaisten parisuhdeongelmissa. Toimistolta saa esimerkiksi kopioita, haalarimerkkejä sekä Kandidaattikustannuksen kirjoja jäsenhintaan. Toimistolta löytyy työtilaa ja muutama tietokone kaikkien käyttöön.

TLKS välittää myös amanuenssuureja Tyksiin ja sopimussairaaloihin. Aika moni kandi on saanut harjoittelupaikan paikanvälittäjämme työn ansiosta. Työnvälitystä tarjotaan myös tuoreen www.laakaritoihin.fi -sivuston kautta.

TLKS:n jäsenenä olet myös Suomen Medisiinariliiton jäsen. 5€ maksamastasi jäsenmaksusta siirtyykin suoraan Medisiinariliitolle. Medisiinariliitto tarjoaa jäsenilleen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, joka on voimassa 1. vuosikurssista alkaen. Vakuutus kattaa potilaaseen ja hänen yllään oleviin pukimiin kohdistuvan vahingon opetustilanteissa sekä harjoittelussa. Vakuutus on voimassa valmistumiseen asti Pohjoismaissa. Lisäksi Medisiinariliitto järjestää jäsenilleen keväisin ammatinvalintaillan, syksyisin Tuohilampiseminaarin sekä joka kevät ja syksy liittokokouksen. Medisiinariliiton jäsenenä sinulla on myöskin mahdollisuus osallistua FiMSIC:n vaihtotoimintaan.

Lukuja seuran taloudesta

TLKS on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on muodostaa jäsenistään kollegiaalinen yhteisö ja tarjota jäsenilleen hyvää ja monipuolista jäsenpalvelua sekä edunvalvontaa. Yhdistyksen varallisuutta ovat erityisesti TLKS:n omistama kerhohuoneisto Tivoli, Candio sekä Turun Kandivalmennus Oy. Meillä on myös jonkin verran remonttilainaa sekä pitkän aikavälin sijoituksia.

Yhdistyksen jäsenmaksutulot ovat noin 4% kaikista tuloista.  Yksi merkittävistä tulonlähteistä seuralle on Candio, jonka vuosittainen liikevaihto on lähes 500 000€ (toisaalta Candiolla on menoja on myös runsaasti). Suurimpia toimikuntia budjetin valossa ovat ohjelmatoimikunta, speksi, jäsenpalvelutoimikunta ja Tivoli. Toimikunnat saavat tuloa tapahtumien osallistumismaksuista, projektiavustuksista sekä mainostilan myynnistä. Tivolin tulot koostuvat pääasiassa kiinteistön vuokraamisesta juhlakäyttöön sekä mainostilan myynnistä. Turun Kandivalmennus Oy tuottaa yhdistykselle merkittävää tuloa muun muassa maksamalla osinkoa.

Blogikuva_tulot

Kuten todettu, TLKS:lle merkittävän menoerän tekevät Tivolin ylläpitokustannukset. Yleisesti kandiseuran toimikunnat ja työryhmät pyrkivät pääasiassa omavaraisuuteen eli kattamaan ainakin omat menonsa. Toimikuntien menot koostuvat luonnollisesti tapahtumien järjestämiseen aiheutuvista menoista kuten juhlatilojen vuokrista, cateringkuluista, matkakuluista ja niin edelleen.

Henkilökuntakulut ovat niin ikään merkittävä kuluerä. Kandiseura työllistää yhteensä 8 työntekijää, seitsemän Candion ravintolatyöntekijää sekä toimistonhoitajan. Henkilökuntakuluja tuottavat myös lukuisten virkailijoidemme ja toimihenkilöidemme palkkiot sekä kaijojen työstä saatavat korvaukset. Candion liiketoimintaan liittyy henkilökuntakuluja, elintarvikehankintojen kuluja ja hallinnollisia kuluja. Candio on tuottanut TLKS:lle vuosien saatossa pientä voittoa, joka on käytetty eri tavoin jäsenpalveluun. Lisäksi TLKS avustaa vuosittain pienellä summalla alayhdistyksiään (TyTe, Arrythmics, Functio laesa).

Blogikuva_menot

Kuten tätä edeltävästä blogitekstistä kävi ilmi, suuri osa seuralaisista kokee saavansa jäsenmaksulle hyvin vastinetta, mikä on tietenkin ehdottaman tärkeää. C. Murmurin taloudenhoitaja pommittaakin jo sähköposteilla – aika avata verkkopankki ja maksaa jäsenmaksu.

Evgenija Lozova

Talousministeri TLKS ry

Advertisements

TLKS Jäsenkysely 2014

Standard

Iso kasa vastauksia

Viime vuoden hallitus teki laajan jäsenkyselyn, johon vastasi 370 seuralaista. Nuoremmat vuosikurssit olivat jonkin verran aktiivisempia vastaamaan kuin vanhemmat. Jäsenkyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin leffa- ja kahvilippuja. Onnittelut voittajille ja kiitos jokaiselle vastaajalle.

Mutta mitä niillä vastauksilla tehdään – tekeekö joku niistä syvärit?

Kyselyssä oli yhdeksän osiota: Seuran toiminta, Opinto- & ammattiasiat, Viestintä & Booster, Tapahtumat & jäsenpalvelu, Sitsitoimikunta, Tivoli, Speksi, FiMSIC ja Vapaa sana. Toimikuntien ja työryhmien pomoille on lähetetty yksityiskohtaiset vastaukset heidän alansa kysymyksiin. Toimikunnat toivottavasti ottavat vastaukset huomioon suunnitellessaan tulevia kuvioita.

Tässä tekstissä käyn läpi yleiseen toimintaan ja hallintoon liittyvää palautetta. Yritin bongata läpileikkaavia teemoja satojen kommenttien joukosta. Silmät ristissä eteenpäin!

Toiminta

Jäsenmaksu vastinetta

TLKS kerää jäsenmaksua 30e vuodessa. Seuralaiset kokevat saavansa tälle melko hyvin vastinetta, ja toimintaan ollaan kokonaisuutena varsin tyytyväisiä. Jonkin verran on epätietoisuutta siitä, mihin jäsenmaksun tuottoja käytetään.

Parhaiksi asioiksi seuran toiminnassa mainittiin lukuisat ja monipuoliset tapahtumat sekä toimikuntien ansiokkaasti järjestämä ohjelma. Tivoli, Candio, Proffajuhlat ja Speksi saivat suorastaan rakkaudentunnustuksia. Viime vuonna suurennuslasin alla ollut viestintä sai ruusuja: tiedotuskirjeet ja Facebook-aktivointi eivät jääneet huomaamatta. Jonkun mielestä parasta seuran toiminnassa oli edunvalvonta, toisen mielestä yhteishenki, kolmannen mielestä Konsta Nylander.

Suurin piirtein yhtä usein kuin viestintää ja avoimuutta kehuttiin, näihin toivottiin parannusta. Esimerkiksi tässä blogissa oli käynyt hieman alle puolet vastaajista, eikä sähköpostitiedotukseen oltu varauksettoman tyytyväisiä. Useissa palautelaatikoissa toivottiin eri sanoin osallistumismahdollisuuksien lisäämistä ja ”sisäpiirin” rikkomista.

Seuran sadoista jäsenistä on mahdotonta miellyttää kaikkia, mutta toivottavasti silti suurimmalle osalle olisi jotain tarjottavaa. Näin näyttää olevan – toiminta on monipuolista. Saavutettavuuteen on edelleen syytä kiinnittää huomiota: Välittyykö tieto? Onko jäsenillä yhtäläiset mahdollisuudet osallistua?

Kyselyn mukaan seuran järjestämiä tapahtumia on sopivasti, mutta poikkitieteellisiä iltamia voisi lisätä, myös muidenkin kuin perinteisten ainejärjestötoveriemme kanssa.

 

Hallinto 

Neuvosto tekee

Hallitus tekee

Seuralaiset tietävät jotenkuten, mitä neuvosto ja hallitus tekevät. Hallitus on jonkin verran tutumpi kuin neuvosto. Seuran hallinto koettiin asiansa hyvin hoitavaksi ja luotettavaksi, mutta toisaalta byrokraattiseksi ja melko etäiseksi.

Ehkä jotain kertoo se, että 25 paikkaiseen neuvostoon haki viime syksynä 26 henkeä, ja useimpiin virkoihin oli vain yksi hakija. Tai sitten porukka on vain niin kollegiaalista, ettei se halua kisailla toisiaan vastaan.

Hallituksen hommaa arvostettiin ja kiitettiin hyvästä työstä viime vuonna, kuten myös lisääntyneestä avoimuudesta valinnoissa. Toisaalta hallitusta arvosteltiin mm. näkyvyyden puutteesta ja avoimuuden parantamista toivottiin edelleen.

Seuralaisethan valitsevat neuvoston seuran ylimmäksi päättäväksi elimeksi. Luottamustehtävään uskotut neuvokset käyttävät valtaansa kokoontumalla nelisen kertaa vuodessa tekemään päätökset mm. budjetista ja asioista, jotka vaikuttavat perustavanlaatuisesti seuran toimintaan. Käytännön toiminnan toteuttamista varten neuvosto valitsee hallituksen. Hallitus on oma-aloitteinen pumppu, joka edustaa seuraa, valvoo taloutta, kehittää toimintaa ja huolehtii, että seura pyörii niin kuin neuvosto on nähnyt hyväksi. Toimikunnat ja työryhmät auttavat tässä, ja suuri osa käytännön työstä tehdään näissä seuran kannalta elintärkeissä tiimeissä.

Peruspaletti ei ole monimutkainen, mutta tiedonkulussa on haasteensa. Seura valitsee aktiivit tehtäviin, mutta ei usein tiedä, mitä valitut sitten tekevät ja millaisten asioiden kanssa he oikeasti painivat.

Kun neuvosto saadaan pian täydennettyä, jonkinlainen orientaatio- ja keskustelutilaisuus voisi olla paikallaan. Tavoitteena voisi olla miettiä keinoja, joilla esimerkiksi neuvoston roolia selkeytetään ja viestintää kehitetään edelleen. Katsotaan ottaako tuulta alleen. Tivolilla voisi kenties muutenkin olla välillä asiapitoisia saunailtoja bileiden lisäksi.

Hallituksen ja virkojen profiilin nostolle on myös aina varaa, jotta jatkuvuus on turvattu ja sisäpiirien muodostuminen vähenee. Vaikka hallinto on tärkeää, se ei tee siitä kiinnostavaa. Tänä vuonna ehkä keksimme lisää tapoja, millä aktiivit tuodaan entistä lähemmäs niitäkin seuralaisia, jotka eivät toimintaan ole vielä osallistuneet. Kandiseurassa kun toimintaan lähteminen ei vaadi valtavaa perehtyneisyyttä ja vastuunkantajaksi asettuminen ei edellytä kilometrin mittaista CV:tä.

Lopuksi

Kysely järjestettiin, jotta jäsenistöllä olisi mahdollisuus antaa suoraa palautetta toiminnasta ja toimikunnilla sitä kautta mahdollisuus kehittyä. Siis siksi, koska TLKS on olemassa palvellakseen jäseniään mahdollisimman hyvin.

Tatu Kantonen

Hallituksen puheenjohtaja

TYY Terveeksi!

Standard

TyTe edustaa

Me istumme kahvin ääressä keskustelemassa opiskelijan parhaasta. Teemme meemejä ja naureskelemme niille. Syömme hyvin ja kuuntelemme innostavia (ja ajoittain hyvin provosoivia) palopuheita ylioppilaskunnan tilasta ja taloudesta.

Olemme edustajistoryhmä TYY Terveeksi (TyTe). Istumme kerran kuukaudessa yhdessä 35 muun yliopistossa opiskelevan aktiivisen nuoren kanssa edustajiston kokouksessa ajamassa opiskelijan hyvinvointia ja avoimempaa, opiskelijan kannalta oleellisiin asioihin keskittyvää ylioppilaskuntaa.

Jokainen meistä on TYY:n jäsen, maksaa jäsenmaksua ja vaikuttaa osaltaan siihen että opiskelijoiden järjestäytynyt edunvalvonta on mahdollista. Jonkun pitää kuitenkin myös päättää, missä asioissa, millä tavalla ja millaisella rahoituksella etujamme valvotaan. Siksi TyTe on olemassa.

Ja mitäkö teemme? TyTe toimii poliittisesti sitoutumattomana ryhmänä opiskelijan hyvinvointi omana kärkenään. Listallamme on lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, kurssiasemaan tai poliittiseen taustaan katsomatta. Nostamme keskusteluissa esiin erityisesti osaamisen korostamisen, opetuksen laadun ja niiden mittarit sekä vahvan vaikuttamisen opiskelijan terveyteen mm. YTHS:n ja erinäisten projektien kautta.

Esimerkkinä kerrottakoon, että ryhmäpuheenvuoromme inspiroimana yksi lopulliseen toimintasuunnitelmaan kirjatuista projekteista on YTHS:n mielenterveyspalvelun jonojen purku yhteistyössä Turun ja Rauman toimipiteiden kanssa, sekä hoidon kynnyksen matalana pitäminen ja mielenterveyspalvelujen pitäminen maksuttomana. Kunnallispoliittisessa vaikuttamisessa kärjeksi nostetaan kunnallisten mielenterveyspalvelujen laatu ja saavutettavuus, sekä sujuva siirtyminen kunnalisiin mielenterveyspalveluihin kun opiskelijan tila tai lopulta meillä kaikilla edessä oleva valmistuminen niin vaativat.

Edustajiston kokoukset ovat kaikille avoimia, ja niissä jos missä oppii opiskelijavaikuttamisesta. Ja tutustuu mitä erilaisimpiin ihmisiin.

Loppujen lopuksi vaikuttamisessa on kyse melko pienistä teoista, vaikka asiat ovatkin suuria. Meillä vaikuttamistyö kumpuaa pienistä ja suurista ideoista, joita saamme edaattoreiden kesken, tai kuunnellessamme kurssitovereidemme aivoituksia. Jokaisen lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelevan ajatus on tärkeä, minkä takia otamme luonnollisesti ehdotuksia myös teiltä, jotka näihin asioihin haluatte vaikuttaa vaikka ette edustajistossa istukaan.

Ota siis yhteyttä ja kerro, miten sinun mielestäsi voisimme tehdä TYY Terveeksi. Ryhmän tavoittaa maililla tyte (at) tlks.fi, Facebookissa, Twitterissä @TYYTerveeksi tai blogimme kautta http://tyyterveeksi.blogspot.fi.

Rauhallista joulua ja tammikuussa taas tavataan edunvalvonnan merkeissä!

 

Edustajistoryhmä TYY Terveeksi

Tervetuloa Teutoriin!

Standard

teutori3

Ylimmän kerroksen hiljaiset lukutilat

Tänä syksynä on Medisiinan kirjaston ovia käyty nykimässä lukuisia kertoja turhaan. Lääkiksen kirjaston muutto Medisiinalta kivenheiton päähän Teutoriin oli käynnissä, ja sen vuoksi tilat suljettuina. Apu akuuttiin luku- (tai päiväuni)paikanpuutteeseen saatiin kuitenkin 22.9., kun Teutorin kirjasto aukaisi ovensa. Selvennyksenä vielä, että uusi kirjasto EI siis ole se katukuvaan pamahtanut lasipalatsi, vaan oikea ovi löytyy siitä muutaman askeleen päästä vasemmalle PharmaCityyn päin. Kaikkiin kirjaston tiloihin suunnataan kellarin kautta.

Kellarikerroksesta löydät tutut kirjaston sedät ja tädit, sekä IT-palvelut. Heti heidän vierestään löytyy kymmenkunta tietokonetta sekä kaikki kurssikirjat. Ne ovat sekoitettuina humanistien kurssikirjojen kanssa, joten varo, saatat saada vaikka vaikutteita!

  1. kerroksesta sijaitsevat tilat meluisaan, eli läppäriä hyödyntävään tai pullan mussutuksen lomassa tapahtuvaan opiskeluun. Kerrosta ylempänä majailee hyllymetreittäin humanistisen puolen kirjoja, sekä kaikki lehtien paperiversiot. Ylimpänä sijaitsee lasitettu alue hiljaiseen lukemiseen houkuttelevine säkkituoleineen. Eikä haittaa, vaikka ikärappeuma on päässyt iskemään ja energiat on vähissä, kaikkialta löytyy tehokkaat lukulamput suurennuslaseineen sekä kätevästi sijoitellut pistorasiat.

Varsin modernin värimaailman keskellä ei historiaakaan ole unohdettu. Noin 10 hengen ryhmätyötiloja löytyy kaikista kerroksista ja ne ovat nimetty rakennuksen aikaisempia käyttötarkoituksia kunnioittaen mm. Panimoksi ja löytyypä yhdestä Turun ensimmäisen hissin ovetkin! Näitä tiloja voit varata omaan käyttöösi kahdeksi tunniksi kerrallaan. Se tapahtuu webmailin kalenterin kautta (mail.utu.fi). Ohjeet löydät täältä: http://www.utu.fi/fi/yksikot/kirjasto/lainat/varaa/Sivut/Varausj%C3%A4rjestelma.aspx Teutorin tilat bongaat koodilla TEU KH, myöhemmin myös omilla nimillään (Kaari, Vanha hissi, Panimo, Parkki).

Mikä se kiiltävä lasipalatsi sitten on? Teutorin ns. uudelta puolelta alakerrasta löydät aulasta kahvilatilat, sekä lisää yleisiä lukutiloja. Tiloihin on 24/7 kulkuoikeus, ja tarjolla on ATK-luokka, perinteinen lukutila, tenttiakvaario sekä pahimmankin tenttipaniikin rauhoittava eeppinen säkkituoliluola! Sateen sattuessa kirjaston kellarista pääsee kulkemaan suoraan uudelle puolelle, käänny vain infotiskiltä oikealle. Toistaiseksi valitettavasti vain uudesta Frank-opiskelijakortissa on 24/7 kulkuoikeudet. Vanhempaan Lyyra-korttiin niiden saamista selvitellään parhaillaan kiivaasti ja kerromme heti kun asia ratkeaa. Sillä välin keplottele itsesi sisälle tuoreemman opiskelijan peesissä ja lue vaikka aamuun asti!

Tuttu ja turvallinen Medisiinan kirjasto palvelee luku- ja ryhmätyötiloina sellaisenaan toistaiseksi, myöhemmin sekin saa remontin myötä uuden ilmeen käyttötarkoituksen pysyessä samana.

Suosittelemme lämpimästi kaikkia uskaltautumaan tien toiselle puolelle Teutoriin tutustumaan, täällä tämäkin blogi on kirjoitettu. Säkkituoleissa tavataan!

teutori4

Uuden puolen säkkituoliluola

 

teutori1

Ryhmätyöhuone Kaari

 

teutori2

  1. kerroksen lukutilat

 

Terkuin,

Essi ja Emma,

edunvalvojia ja ihmisiä

 

Opettele tuntemaan itsesi

Standard

 

kukka

”Olette kaikki tottuneet olemaan luokkanne priimuksia. Edessänne on järkytys; lääketieteellinen tiedekunta on pullollaan kaltaisianne, ja kaikki teistä eivät yksinkertaisesti voi enää olla parhaita.”

Öööööööö, ok? Tämä oli ensireaktioni johdantoviikoilla kuultavaan, jo legendaariseen virkkeeseen. Katselin ympärilleni ja ajattelin mielessäni että COME ON, meikäläinen ainakin pääsi sisäänkin vasta kolmannella hakukerralla, kirjoitin alun perin fysiikasta ja kemiasta C:n ja olen muutenkin aina ollut sitä ”hyvää keskitasoa”. Välillä yllätin itseni positiivisesti saamalla ysejä, välillä otin itseäni niskasta kiinni mentyäni läpi rimaa hipoen (yhteiskuntaoppi 5-). Mutta silti koin olevani juuri siellä missä halusinkin, enkä ole valintaani katunut päivääkään. Työni palkittiin ja tiedän ansainneeni paikan muiden joukossa, vaikken ”peruslääkisläinen” ehkä olekaan.

”En mä oo ehtiny syödä, en nukkua, enkä edes istua alas koko yönä” – lause 3.vuoden (!) kandin suusta ensimmäisten päivystysharjoittelun jälkeen.

Öööööööö, ok? Toki lääkärintyö vaatii kompromisseja ja uhrautumisiakin, mutta COME ON, jos aloitat jo kandina täysin epäterveen toiminnan ja puurrat jaksamisen äärirajoilla, niin loppuunpalanut olet varmasti alle kolmikymppisenä. Niin kliseistä kuin se onkin, elämässä on muutakin kuin työ. Ystävät, perhe, harrastukset, vapaa-aika, lepo, nautiskelu… Jos aina lykkäät muuta elämääsi ”koska on tulossa tentti”, elämäsi ei ehkä koskaan ala. Toki myös työ on tärkeää. Itse en ikinä haluaisi käyttää niin suurta osaa elämästäni asiaan, josta en oikeasti nauttisi, joten työni täytyy olla mielenkiintoista. Mutta se on (ja tulee olemaan) OSA elämääni, ei sen ainoa sisältö.

Otsikko kehottaa tuntemaan itsensä. Itse olen pikku hiljaa vuosien varrella tutustunut omiin rajoihini, tiedän aika hyvin vahvuuteni ja heikkouteni. Voin aika varmasti sanoa, ettei minusta tule kirurgia. Olen viettänyt luvattoman monta hetkeä pukuhuoneen lattialla makoillen tajun melkein lähdettyä ruumiinavauksissa ja leikkauksissa. Olen veistellyt vahingossa kaksi kertaa skalpellilla kämmeneeni harkkatöissä. Olen nukkunut luennoilla, olen saanut tentistä hylätyn. Nämä kaikki ovat kuitenkin opettaneet minulle jotain itsestäni (muun muassa sen, ettei ikinä kannata mennä harkkatöissä kauas lavuaarin ja papereiden lähettyviltä). Mitä kaikkea sinä voitkaan oppia itsestäsi lääkiksessä?

Se vähän erilainen lääkisläinen,

Hanna, kulttuuri- ja liikuntaharrastelija

P.S. Vinkkinä voin vielä kertoa, että paperitollo muovihanskan sisällä tukkii tehokkaasti skalpelli-verenvuodon, eikä kukaan koskaan huomaa minne se veitsi lipsahti. Ja jos tulee huono olo, aina voi kertoa menevänsä käymään vessassa. Tosin vessaan ei mahdu makuulle (testattu on), eli pukuhuoneen lattia on aina mukava vaihtoehto!

Sikiöt kehittymässä

Standard

Mitä?! Keitä ovat nämä oudot kasvot, jotka ovat vallanneet OJ:n penkit ja Medisiinan sohvat (murr)? Huhu kertoo, että he ovat tiedekuntamme uunituoreet FETUKSET! Yhteinen taipaleemme starttasi “Pääsin lääkikseen”-kappaleen soidessa. Ilta jatkui etkoillen ja Samppalinnan mäellä tutustumisleikkien merkeissä. Emme voineet kuin hymyillä, kun nauru ja jatkuva pulina valtasivat Samppiksen fetusten leikkiessä äidin pieniä porsaita, tanssiessa macarenaa ja tutustuessa uusiin kurssikavereihinsa. Tästä lössimme jatkoi perinteisesti avaamaan vauhdikkaasti Lynin opiskelijabilekauden.

Fetukset_14_1%2044Tätä unohtumatonta päivää seurasivat kaupunkisuunnistus ja Tokan illan piknik. Fetuksista oli jo selvästi muotoutunut iloinen yhtenäinen joukko, jolla riitti taitoa ja huumoria. Taito ja heittäytyminen näkyi muunmuassa katutaiderastilla, jossa kerättiin tänä vuonna ennätyspotti. Fiilis oli korkealla myös piknikillä fetusten taistellessa Lontoon bussin, kääpiöätappelun ja polttopallon herruudesta.

Vaikka sade ja ukkonen uhmasivatkin iloista menoamme, väistyivät mustat pilvet aina tieltämme. Näin myös Saaronniemen Beach Partyissä, jossa sauna sekä Beach King ja Queen- kisat kävivät kuumana. Onnittelut vielä uusille uljaille kuninkaallisille! Kantakaa kruunujanne suurella kunnialla.10584060_830590586973100_8467346419932838820_n

Fetusten fyysinen kunto ja osaaminen pääsivät koetukselle Fetusolympialaisissa, joissa taitoja miteltiin mm. huutojuoksussa, huispauksessa sekä vesi-ilmapallon heitossa. Urheiluhuuma veteli vertoja yleisurheilun EM-kisoille. Hurraahuudot Team Vaikutukselle!

Näiden ekojen viikkojen aikana fetusten korviin on kantautunut mystisiä sanoja kuten Speksi, sitsitoimikunta, TyTe, OTK, Kulttis jne. Näiden kaikkien toiminta tulee tutuksi keskiviikon Kandiseurakarnevaaleilla sekä torstain TivoliExpossa! TivoliExpon päätteksi aukeavat ovet fantastiselle kaiken hauskan lähteelle eli TIVOLILLE! Näkyy tanssilattialla… eiku SAUNASSA!

Kiitos jo tässä vaiheessa kuluneista viikoista sekä huikeasta energiasta, joka on lämmittänyt niin meidän kuin muidenkin tuutoreiden mieltä! Pitäkää fiilis korkealla! 😀

Haleja,

Päävastuutuutorit Sara ja Emmi

10606270_754538707943875_6036509947563217278_nOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Kuka pelkää kanditenttiä?

Standard

KahviaMoni OATK:n sähköpostilistalla oleva veti alkukeväästä aamukahvit väärään kurkkuun kuullessaan ehdotuksesta tuoda Turkuun biolääketieteen lopputentti a.k.a. kanditentti.

Helsingin lääkiksessä tentti on jo perinne, sillä stadin kollegamme pänttäävät koko preklinikan oppimäärän massiivista 6 tunnin tenttikoitosta varten vielä juuri ennen klinikkaan karkaamista. Samankaltaisen urakan rantautuminen Turkuun ei kuitenkaan onnistu noin vain. Ajankohdaksi suunniteltu 2. vuoden kevät on pullollaan tautioppia ja farmista, samoin turkulaiset perinteisesti katsovat kaihoisasti muiden kaupunkien lääkisten karatessa kesätöihin jopa kuukausia aikaisemmin. Kanditentti ei sujahda mitenkään sutjakkaasti opinto-ohjelmaamme. Muitakin haasteita pakollisuuden, opintopisteiden ja klinikkakynnyksen suhteen on setvittävänä.

Miksi kanditenttiä sitten tarvitaan?

Opettajakunta on vuosikymmeniä päässyt seuraamaan aitiopaikalta medisiinarien kasvua ja kehitystä lääkäreiksi. Viime vuosina ilmassa on kuitenkin ollut keskimääräistä enemmän hapuilua: tulevat lääkärit eivät ehdi tai jaksa lukea ammattikirjallisuutta varsinkaan englanniksi, tiedonhaussa turvaudutaan Wikipediaan ja luentoslideihin, eikä tentteihin tätä enempää tarvitsekaan panostaa. Asia huolestuttaa, sillä potilaat osaavat kyllä googlettaa itsekin. Tulevaisuuden lääkäriltä peräänkuulutetaan yhä syventävämpää lääketieteellistä osaamista.

Niinpä on korkea aika reagoida muuttuneeseen opiskeluympäristöön ja yhteiskuntaan, tavoitteena kunnianhimoisesti kiteyttää preklinikan punainen lanka. Yksi mahdollisuus olisi kopioida pääkaupungin kanditentti, mutta edellä mainituista syistä tähän ei olla päätymässä. Eikä pelkkä monivalintatentti missään nimessä olisikaan paras mahdollisen oppimisen motivaattori tai mittari.

Sen sijaan suunnitelmissa on avata syksyllä 2014 aloittaville Moodleen opintopolku, jonne lävähtää aina kurssien myötä erilaisia tehtäviä, lukumateriaalia, artikkeleita ja pieniä itsearviointitenttejä. Tiedon ja itsevarmuuden kasvaessa kohisten myös tehtävistä tulee yhä enemmän integroivia. Loppusilauksena toimivan, mahdollisesti 3. vuoden jouluun sijoittuvan tentin ei pitäisi vaatia yli-inhimillisiä ponnisteluja, mikäli kumuloituvat tehtävät on hoitanut huolella.

Pilotointivaiheessa tänä keväänä olisi tarkoitus hyödyntää Hki:n monivalintatehtäviä. 2. vuoden opiskelijoiden lisäksi kuka tahansa on tervetullut testaamaan osaamistaan ja unohtamisnopeuttaan biolääketieteen aiheista. Kannustankin jokaista jo klinikkaankin kerennyttä osallistumaan tenttiin, huvikseen jossei muuten! Muistatko vielä Marevanin farmakodynamiikan, G-proteiinikytkentäisen reseptorien toiminnan tai rintasyövän histologisen näkymän?

Kanditenttistä ei siis tulekaan kanditenttiä, vaan kumulatiivinen ja integroiva biolääketieteen verkkopohjainen opintopolku. Koska tämä ei aivan mutkitta solahda suusta, käynnissä on epävirallinen nimikilpailu! Osallistu laittamalla ehdotuksesi sähköpostilla esmaky@utu.fi.

Lisäinfoa uudistuksen etenemistä saa liittymällä OATK:n sähköpostilistalle. Laita nimesi ja email-lyhenteesi minulle em. osoitteeseen.

Keväisin terveisin,

Essi ja Emma, OATK-ministerit